Uitnodiging afsluiten jubileumjaar Mariadorp

vuurwerk

Beste inwoners van Mariadorp.

Via deze laatste nieuwsbrief wil ik graag alle inwoners van harte uitnodigen om deel te nemen aan een waardige afsluiting van dit voor ons unieke jubileumjaar 2013. De bedoeling is om Oudejaarsavond om ca 23.15 uur te verzamelen bij de kiosk op het speelveld Achter Het Haasken. Voor gepaste drank (bier en bubbels) en spijzen (oliebollen) wordt door SCEM gezorgd. Uiteraard wordt er tevens gezorgd voor vuurwerk waarmee wij om precies 24.00 uur het jubileumjaar op symbolische wijze willen afsluiten. Daarbij laten we de kurken knallen op het nieuwe jaar 2014, want ook dan staat er weer van alles op de agenda. Uiteraard hopen wij dat u met zijn allen grote blijk van waardering geeft en in grote getale aanwezig zult zijn om deze eenmalige en gezamenlijke viering van Oud- en Nieuw bij te wonen en samen te toasten op ons mooie Mariadorp!
2013 was voor onze gemeenschap een heel bijzonder jaar omdat wij het 100-jarig bestaan van Mariadorp konden vieren. Wij hebben dit op allerlei feestelijke manieren kunnen doen.

Even een korte terugblik op de diverse activiteiten die wij als SCEM voor u mochten organiseren:
- 30 April: rondgang Koninklijke Oude Harmonie door Mariadorp.
- 25 Mei: onthulling gedenkteken in de Eikenlaan met Jeu de Boules-tournooi .
- 12 Juli: Eeuwfeest met de memorabele reünie-avond voor alle huidige en oud-inwoners.
- 13 Juli: Feestavond
- 14 Juli: inzegening kerkklokken met rondgang door Mariadorp en afsluiting Eeuwfeest
- 11 Augustus: Bronk met unieke processie en een grote openluchtmis
- 8, 9 & 10 November: kunst- en foto-expositie in de kerk Maria Ten Hemelopneming
- 9 November: feestje voor alle vrijwilligers als bedankje voor hun jarenlange inzet voor SCEM

Wij zijn er trots op dat wij al deze activiteiten en evenementen voor u hebben kunnen en mogen organiseren en wij hopen dat nog vele jaren te mogen doen. Want het moge duidelijk zijn, SCEM bestaat uit mensen van Mariadorp voor de mensen uit Mariadorp. Kortom; wij zijn er om de leefbaarheid binnen onze gemeenschap iets aangenamer te maken. Daarom hopen wij dan ook u allen van harte welkom te mogen heten op Oudejaarsavond bij de kiosk. Nogmaals, wij hebben voor voldoende drank, oliebollen en vuurwerk gezorgd, maar het staat iedereen vrij om eigen drank, hapjes, knabbels en/of vuurwerk mee te nemen. Heeft u thuis bezoek van dierbare familie, vrienden en bekenden? Laat dat aub geen belemmering zijn want ook uw bezoek is van harte welkom om samen Oud- op Nieuwjaar met ons te vieren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ongeacht het weertype (een stortvloed, sneeuwstorm, orkaan daargelaten) gaat deze gezamenlijke viering van Oud-en Nieuwjaar gewoon door. Dus tot 31 December a.s. bij de kiosk op het speelveld!

Bestuur van Stichting Culturele Evenementen Mariadorp (SCEM) nodigt iedereen van harte uit!

Kunstig Mariadorp zaterdag 9 november en zondag 10 november

100 Jaar Mariadorp!

Mariadorp viert in 2013 feest want dan is het precies 100 jaar geleden dat in opdracht van de Zinkwit-fabriek werd begonnen aan de bouw van dit dorp, bedoelt als arbeiderswijk. Om dit jubileum extra glans te geven zijn in de loop van 2013 enkele bijzondere evenementen georganiseerd.

We kunnen inmiddels allemaal genieten van het gedenkteken dat ter ere van de Eerste Steen Legging aan de Eikenlaan is geplaatst. De reünie met meer dan 400 aanwezigen was onvergetelijk. De sacramentsprocessie met de Eucharistieviering bij de Brede School “Op de Cour” en met medewerking van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee was een ander memorabel moment. Er volgt nog meer!

“Kunstig Mariadorp”
In het weekend van zaterdag 9 november en zondag 10 november staat een volgend hoogtepunt op de agenda. Onder de noemer “Kunstig Mariadorp” maakt een mooie samenwerking van de Stichting Petrus Wolfs, de Stichting Eijsdens Verleden, de Stichting Culturele Evenementen Mariadorp en de parochie Maria Tenhemelopneming het mogelijk om een weekend lang religieuze kunst en kunst, foto- en filmmateriaal over Mariadorp in het kerkgebouw van Mariadorp ten toon te stellen. De religieuze kunst van Petrus Wolfs wordt aangevuld met kunstwerken van onder andere Stan Spauwen. De basis van dit gedeelte van de expositie is de kruisweg die Petrus Wolfs passend bij de kerk van Mariadorp heeft gemaakt. Het kerkgebouw herbergt voldoende kunst op zich. Een kunstwerk van Sjef Hutschemakers, het glas-in-loos van J.P.F. Truijen in de zijbeuk en het priesterkoor zijn enkele voorbeelden.

De Stichting Eijsdens Verleden stelt uniek kunst-, foto- en filmmateriaal van Mariadorp ten
toon. Uit de archieven zijn de mooiste en meest unieke boekwerken en plaatjes verzameld.
Voor jong en oud zal dit tot herkenning leiden, maar ook erkenning voor de karakteristieke
eigenschappen van de kern Mariadorp.De documentaire film van de hand van Wim Peters die eerder zijn première had tijdens de reünie wordt ook tijdens de expositie gepresenteerd.

Al dit moois kunt u op uw gemak komen bekijken. U bent van harte welkom op zaterdag 9
november en zondag 10 november. De tentoonstelling is dan van 14.00 uur tot 17.00 uur
geopend. De entree is gratis. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Graag tot ziens.

Namens de organiserende stichtingen

Roger Ritzen

Voorwoord Ron Schroen – Voorzitter SCEM

Beste website bezoeker,

Mariadorp viert in 2013 feest want dan is het precies 100 jaar geleden dat in opdracht van de Zinkwit-fabriek werd begonnen aan de bouw van dit dorp, bedoelt als arbeiderswijk. Om dit jubileum extra glans te geven is het de bedoeling om in de loop van 2013 enkele bijzondere evenementen te laten plaatsvinden in Mariadorp.

Hierbij valt te denken aan een de onthulling van een gedenkteken ter ere van de Eerste Steen Legging, vergezeld met een speciaal Jeu de Boules-tournooi. Verder zijn er plannen voor een foto- en filmexpositie met uniek beeldmateriaal van Mariadorp en een aparte kunst-expositie.

Het hoogtepunt van deze evenementen vormt het feestweekend op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 Juli 2013 in een mooie grote tent op het speelveld Achter Het Haasken (voormalig voetbalveld) in hartje Mariadorp.

Onderdeel van dit feestweekend vormt tevens de 15e jubileum-editie van het gezellige buurtfeest Mariadorp op de vrijdag waarin een reünie van oud-inwoners gepland is met de première van een documentaire film over Mariadorp, welke thans in ontwikkeling is.

Verder is er op zaterdag 13 Juli het grote Eeuwfeest met een muzikaal programma voor jong en oud en op de zondag 14 Juli is er een speciale Heilige Mis met inzegening van de nieuwe kerkklokken in de kerk van Mariadorp. Dit feestelijke gebeuren zal extra kracht worden bijgezet door voortzetting van het feest in de tent op het speelveld onder leiding van de pastoor met aansluitend Frühshoppen en een gezellige middag voor de inwoners met live-muziek.

De organisatie van het Eeuwfeest en buurtfeest is in handen van de Stichting Culturele Evenementen Mariadorp (SCEM). Onze stichting heeft als voornaamste doel om zorg te dragen voor de ondersteuning en organisatie van culturele en sociale evenementen in de gemeenschap Mariadorp. Daarbij valt te denken aan het aanbrengen van versieringen tijdens de sacramentsprocessie in Augustus, bij communie vieringen en bij jubilea zoals 50- en 60-jarige huwelijken, het in beheer en in onderhoud hebben van processie attributen zoals vlaggenmasten, processiekruisjes en een rustaltaar, en het organiseren van het jaarlijkse buurtfeest in het tweede weekend van juli. Op deze manier bieden wij een platform voor de sociale beleving binnen onze gemeenschap. Om onze doelen te verwezenlijken is de betrokkenheid van onze leden een belangrijk speerpunt binnen het beleid van de stichting. Iedereen binnen de stichting werkt op vrijwilligersbasis en zijn onder te verdelen in bestuur, leden en vrijwilligers. In totaal bestaat de stichting uit 3 bestuursleden en 9 algemene leden.

Met het organiseren van het het Eeuwfeest zijn wij genoodzaakt om financiële middelen aan te boren om een mooi programma neer te kunnen zetten met artiesten en bands. Aangezien wij voor onze reguliere activiteiten afhankelijk zijn van de giften van de inwoners hebben wij slechts een beperkt budget om mee te kunnen werken. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om middels sponsorwerving dit eenmalige en unieke evenement te financieren zodat Mariadorp ook eens op een mooie manier in de belangstelling kan komen te staan. Mocht u onze plannen een warm hart toedragen en als u een financiële bijdragen zou willen leveren dan is uw gift van harte welkom. Dit kan op rekeningnummer: 115085637 t.n.v. Stichting Culturele Evenementen Mariadorp. Door middel van uw bijdragen zorgt u ervoor dat Mariadorp op een positieve manier een prachtig feest kan organiseren in het kader van het jubileum-jaar 2013. Wij hopen u te mogen begroeten bij een of meerdere feestelijke evenementen.

Indien u in het bezit bent van uniek beeldmateriaal (foto en/of film) van Mariadorp en u zou ter beschikking (bruikleen) willen geven ten behoeve van de documentaire en/of foto- en filmexpositie, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via het onderstaande adres. Uw medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Culturele Evenementen Mariadorp (SCEM)

Ron Schroen
Voorzitter SCEM
E-mail: mariadorp100@gmail.com